Preise

Winter Preise
2021/22

Hauptsaison

18.12.21 - 08.01.22

29.01.22 - 05.03.22

Nebensaison
11.12.21 - 18.12.21

08.01.22 - 29.01.22

05.03.22 - 30.04.22

Preise exkl. Kurtaxe

Endreinigung 50,00 €

Appartement I

(2-4 Personen)

135,00 €/Tag

115,00 €/Tag

Appartement II

( 2-4 Personen)

110,00 €/Tag 99,00 €/Tag

Sommer Preise
2021

Sommersaison

01.05.2021 - 31.10.2021

Preise exkl. Kurtaxe

Endreinigung 50,00 €

Appartement I

(2 Personen)

65,00 €/Tag

Jede weitere Person

€ 12,00/Tag

Appartement II
(2 Personen)

50,00 €/Tag

Jede weitere Person

€ 12,00/Tag