Preise

 

Winter Preise
2016/17

Hauptsaison

23.12.17 - 06.01.18

27.01.18 - 10.03.18

Nebensaison
01.11.17 - 23.12.17

06.01.18 - 27.01.18

10.03.18 - 30.04.18

 

 

 

 

Preise exkl. Kurtaxe

Endreinigung 40,00 €

Appartement I

(2-4 Personen)

135,00 €/Tag

115,00 €/Tag

Appartement II

2-4 Personen)

110,00 €/Tag 75,00 €/Tag

 

 

Sommer Preise
2017

Sommersaison

01.05.2018 - 31.10.2019

 

 

Preise exkl. Kurtaxe

Endreinigung 40,00 €

 

Appartement I

(2 Personen)

65,00 €/Tag

Jede weitere Person

€ 12,00/Tag

Appartement II
(2 Personen)

50,00 €/Tag

 Jede weitere Person

€ 12,00/Tag