Preise

 

Winter Preise
2019/20

Hauptsaison

19.12.20 - 08.01.21

30.01.21 - 05.03.21

Nebensaison
01.11.20 - 18.12.20

09.01.21 - 29.01.21

06.03.21 - 30.04.21

 

 

 

 

Preise exkl. Kurtaxe

Endreinigung 50,00 €

Appartement I

(2-4 Personen)

135,00 €/Tag

115,00 €/Tag

Appartement II

( 2-4 Personen)

110,00 €/Tag 99,00 €/Tag

 

 

Sommer Preise
2019

Sommersaison

01.05.2020 - 31.10.2020

 

 

Preise exkl. Kurtaxe

Endreinigung 50,00 €

 

Appartement I

(2 Personen)

65,00 €/Tag

Jede weitere Person

€ 12,00/Tag

Appartement II
(2 Personen)

50,00 €/Tag

 Jede weitere Person

€ 12,00/Tag