Preise

 

Winter Preise
2016/17

Hauptsaison

17.12.16 - 07.01.17

28.01.17 - 11.03.17

Nebensaison
01.11.16 - 17.12.16

07.01.17 - 28.01.17

11.03.17 - 30.04.17

 

 

 

 

Preise exkl. Kurtaxe

Endreinigung 40,00 €

Appartement I

(2-4 Personen)

135,00 €/Tag

115,00 €/Tag

Appartement II

2-4 Personen)

99,00 €/Tag 75,00 €/Tag

 

 

Sommer Preise
2017

Sommersaison

01.05.2017 - 31.10.2017

 

 

Preise exkl. Kurtaxe

Endreinigung 40,00 €

 

Appartement I

(2 Personen)

65,00 €/Tag

Jede weitere Person

€ 12,00/Tag

Appartement II
(2 Personen)

50,00 €/Tag

 Jede weitere Person

€ 12,00/Tag