Preise

 

Winter Preise
2019/20

Hauptsaison

23.12.19 - 04.01.20

25.01.20 - 07.03.20

Nebensaison
01.11.19 - 23.12.19

04.01.20 - 25.01.20

07.03.20 - 30.04.20

 

 

 

 

Preise exkl. Kurtaxe

Endreinigung 50,00 €

Appartement I

(2-4 Personen)

135,00 €/Tag

115,00 €/Tag

Appartement II

2-4 Personen)

110,00 €/Tag 99,00 €/Tag

 

 

Sommer Preise
2019

Sommersaison

01.05.2019 - 31.10.2019

 

 

Preise exkl. Kurtaxe

Endreinigung 50,00 €

 

Appartement I

(2 Personen)

65,00 €/Tag

Jede weitere Person

€ 12,00/Tag

Appartement II
(2 Personen)

50,00 €/Tag

 Jede weitere Person

€ 12,00/Tag